تغذیه

سویا و تغذیه غلات (دانه های کامل) شامل: سویا ، برنج ، گندم ، جو ، ذرت و….. می باشد. همانطور که می دانید غلات در تغذیه انسان حائز اهمیت فراوانی است. سویا یکی از بهترین مواد غذایی است که دارای منافع بیشماری می باشد و می تواند پایه رژیم…

Continue reading