بسته بندی مناسب و افزایش فروش

بر اساس بررسی ها در محیط رقابتی یکنواخت، بسته بندی های چشم نواز در لحظه ی خرید توانسته اند سهم فروش بیشتر را به خود اختصاص دهند. بر همین اساس و با توجه به کشت محصولات متنوع در مزارع الیگودرز،  می توان با استفاده از بسته بندی مناسب، خصوصا در…

Continue reading

اهمیت بسته بندی

امروزه بسته بندی عامل اساسی برای فروش هر چه بیشتر اجناس و کالاهای تولیدی واحدها و  ایجاد و پیدایش اشکال و روش هایی خاص، جدید و جذاب در ارائه آن محصولات به مصرف کنندگان است. هر قدر بسته بندی یک محصول، زیبا، مناسب، در برگیرنده مشخصات و معرف محصول و…

Continue reading